HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/04/2023

HTTLVN

5 tháng trước đây

 • Đề tài: Đấng Sống Đem Đến Hy Vọng Sống
  Kinh thánh: Giăng 11: 17-27
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 23/04/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up