HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/04/2023

 • 30/04/23 Đề tài: HAI PHƯƠNG DIỆN TRONG CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 28:6
  Chủ lễ: MsQn Phạm Duy Thọ
  Giảng luận: TĐ. Đổng Ngọc Hải
  Hướng dẫn: Cs Đặng Nguyễn Phú Nguyên

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up