HTTL PHÚC ÂM - NỨC TIẾNG TẠ ƠN - 02.5.2023 | Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa "Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Phúc Âm"
  Chủ đề: NỨC TIẾNG TẠ ƠN
  "Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa."
  (Kinh Thánh, sách Thi-thiên 26:7)
  Sứ điệp: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTL.VN
  Chủ Lễ: Mục sư Võ Thành Phê - Quản Nhiệm HT
  Thời gian: 8h00 AM, Thứ 3 - 02.5.2023
  Website: httlphucam.org/
  Facebook: facebook.com/httlphucam.org
  #LeKyNiem50Nam #NucTiengTaOn #ttlphucam

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up