HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/05/2023

 • 07/05/23 Đề tài: THẤY CHÚA VÀ THAY ĐỔI
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:4-5; I Phi-e-rơ 2:1-5
  Câu gốc: I Phi-e-rơ 2:5
  Chủ lễ: MsQn Phạm Duy Thọ
  Giảng luận: MsQn Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: Cs Lê Thị Tường Vi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up