HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/05/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 07/05/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “SỰ THỬ THÁCH ĐỨC TIN”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 07/05/2023
  “SỰ THỬ THÁCH ĐỨC TIN”
  Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:6-12
  Câu gốc: 1 Phi-e-rơ 1:7
  “hầu cho sự thử-thách đức-tin anh em quí hơn vàng hay hư-nát, dầu đã bị thử lửa,
  sanh ra ngợi-khen, tôn-trọng, vinh-hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus-Christ hiện ra.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up