HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/05/2023

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA: VỮNG TIN ĐỂ NÓI KHÔNG
  Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3:1-6
  “ Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua,
  và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng." Đa-ni-ên 3:17-18
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up