HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/05/2023

 • Chủ đề: ĐIỀU RĂN CÓ LỜI HỨA
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 19:1-17
  “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12
  Diễn giả: Mục sư Phan Quang Thiệu - Phó Hội trưởng 2 HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lý Ngọc Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up