HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/05/2023

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Đề tài: Chúa Thăng Thiên là ích lợi cho chúng ta.
  KT Giăng 16:7
  “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”
  Diễn giả: MsTs Trần Hiếu Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs Nguyễn Vĩnh Thông

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up