HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/05/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Đề tài: What Do You Think Of God ?
  Kinh thánh: Sô-phô-ni 3: 6-17
  Giảng luận: Mục Sư Rod Russell-Brown
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 14/05/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up