HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/05/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Chủ đề: TRỞ VỀ NA-XA-RÉT
  Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-51
  “Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ.
  Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng.”
  Lu-ca 2:51
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Đào Tô Lịch

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up