HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÌNH THUẬN 2023

 • Chào mừng Quí vị đến với Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm:
  + Web: httlphucam.org
  + YouTube: https://
  + Facebook: www.facebook.com/httlphucam.org
  Để có được thông tin về các chương trình thờ phượng hàng tuần, các ngày lễ trong năm, các chương trình truyền giảng, bồi linh... các cộng tác viên đã âm thầm thực hiện công việc này tại HTTL Phúc Âm.
  Trân trọng.
  Ban Truyền Thông HTTL Phúc Âm

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up