TRỰC TIẾP | CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG KHU VỰC II | TÌNH YÊU NÀO | 27/05/2023

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG KHU VỰC II
  Chủ đề: TÌNH YÊU NÀO?
  Thời gian: 18h30 Thứ Bảy 27/05/2023
  -----------------------
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc - Tổng Thủ Quỹ TLH | HTTLVN
  Địa điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học (Tổ 15, KP5, Bình Trưng, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)
  --------------------------------------------------------------
  Câu gốc: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16
  #HTTLVN #chuongtrinhtruyengiang #tinhyeunao

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up