HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/05/2023

 • Đề tài: Môn Đồ Của Ai ?
  Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 1: 10-17
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 21/05/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up