HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/05/2023

HTTLVN

12 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 28/05/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 28/05/2023
  “NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP”
  Kinh Thánh: Công vụ 1:4-8,12-14
  Câu gốc: Công vụ 1:8
  “Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up