HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/05/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "NHẬN LÃNH THÁNH LINH"
  Giảng luận: Mục sư nhiệm chức Trần Nguyễn Hữu Thiên
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 28/05/2023
  Câu gốc ghi nhớ: "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi-mọi, hoặc tự-chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh-Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh-Linh nữa." - I Cô-rinh-tô 12:13
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #nhanlanhthanhlinh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up