HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 04/06/2023

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 04/06/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 04/06/2023
  “ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH”
  Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:18
  “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông-tuồng; nhưng phải đầy-dẫy Đức Thánh-Linh.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up