HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 04/06/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 04/06/2023
  Vào Lúc:8h00
  HDCT:Cs.Nguyễn Hải Hồ
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH
  Kinh Thánh:Giăng 14:26
  Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
  (Giăng 14:26)
  I.CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH
  THỜI CỰU ƯỚC:
  1. Đồng công trong công tác sáng tạo và
  bảo tồn muôn vật:
  2. Giúp đỡ khi con người có cần:
  3. Cảm động, vận hành qua một người nào đó:
  4. Ở trên tôi tớ của Ngài:
  II. CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH
  THỜI TÂN ƯỚC:
  1. Hành động qua đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu:
  2. Hành động trong Hội Thánh:
  3. Hành động trong thế gian:
  4. Hành động trong đời sống tín hữu:
  5. Hành động để nói và viết ra Lời của Đức Chúa Trời:

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up