HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 04/06/2023

HTTLVN

12 tháng trước đây

 • Đề Tài: Đấng Yên Ủi
  Kinh thánh: Giăng 14: 15-21, 26
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 28/05/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up