HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/06/2023

 • Đề tài: Kết Thúc Công Trình
  Kinh thánh: Phi líp 1: 3-6
  Giảng luận: Mục Sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 04/06/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up