HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/06/2023

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 11/6/2023
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Hồ Đắc Phúc
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:LỰA CHỌN
  Kinh Thánh:Phục truyền 30:19b
  Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.
  (Phục truyền 30:19b)
  1. Chọn đường ngay nẻo chính:(Ê-sai 30:21)
  2. Chọn đi đường hẹp:
  (Mat 7: 13-14)
  3. Chọn từ bỏ tội lỗi:(I Phi 2:1)
  4. Chọn đời sống chiếu sáng (Mat 5:14-16)
  5.Chọn đời sống tỉnh thức:
  (Lu ca 12: 35-40)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up