HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/06/2023

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 11/06/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “BỔN PHẬN CHA MẸ”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 11/06/2023
  “BỒN PHẬN CHA MẸ”
  Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4
  “Con cái, hãy vâng lời cha mẹ như Chúa muốn, vì đó là điều phải.
  Mệnh lệnh có nói, “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.” Đó là mệnh lệnh đầu tiên có một lời hứa kèm theo:
  ”thì mọi việc ngươi làm đều suông sẻ và ngươi sẽ được sống lâu trên đất.”
  Bậc làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy nuôi dạy chúng nó theo sự rèn luyện và giáo huấn của Chúa..”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up