HTTL LONG THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 24/05/2020

 • Chủ đề: Mục Đích Chúa Thăng Thiên
  Kinh Thánh: Giăng 16:7-15
  Câu gốc: Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. (c.7a)
  HDCT: Bà Mục sư Quản Nhiệm
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Tờn - UVTLH - Quản Nhiệm Hội Thánh

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up