HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 18/06/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 18/06/2023 - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - "ĐÁNG CỨU CHUỘC VÀ NÂNG ĐỠ"
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 18/06/2023
  "ĐẤNG CỨU CHUỘC VÀ NÂNG ĐỠ
  Kinh Thánh: Ê-sai 41:8-14
  Câu gốc: Ê-sai 41:10
  “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi, lấy tay hữu công-bình ta mà nâng-đỡ ngươi.”
  …………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up