HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/06/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Đề Tài: Gia Đình Đức Chúa Trời
  Kinh thánh: Ê-phê-sô 2: 11-22
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 18/06/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up