HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/06/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 25/06/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “THỜ PHƯỢNG ĐẤNG HẰNG SỐNG”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 25/06/2023
  “THỜ PHƯỢNG ĐẤNG HẰNG SỐNG”
  Kinh Thánh: Khải Huyền 4:1-11
  Câu gốc: Giăng 4:24
  “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.”
  …………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up