HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/07/2023

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 02/07/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “NẾP SỐNG THÁNH KHIẾT”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 02/072023
  “NẾP SỐNG THÁNH KHIẾT”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:13-25
  Câu gốc: I Phi-e-rơ 1:15-16
  “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn-ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
  …………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up