HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/07/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 02/07/2023
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Tq.Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:CƠ ĐỐC NHÂN VÀ BỔN PHẬN CÔNG DÂN
  Kinh Thánh:Rô ma 13:1
  Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.(Rô ma 13:1)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up