HTTL BÌNH THỚI - Chương trình thờ phượng Chúa - 24/05/2020

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Lễ 1
  MỤC ĐÍCH CHÚA THĂNG THIÊN
  KT: Giăng 16:1-7
  CG: Giăng 16:7a
  “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi;”‬‬‬‬‬‬
  DG: MS Phan Quang Trung | Ban Đại diện TL TP HCM
  HD: CS Quách Thị Thanh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up