HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/07/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Đề tài: "CHỈ NÓI VỀ CHÚA JÊSUS"
  Câu gốc: Công vụ 2:32 “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó”
  Diễn giả: Ms Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn Cs Mã Quốc Lợi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up