HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 09/07/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 09/07/2023 - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - "TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI"
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 09/07/2023
  "TIỀN TRI GIÊ-RÊ-MI ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI”
  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:1-10
  Câu gốc: Giê-rê-mi 1:4-5
  “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên-tri cho các nước.”
  …………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up