HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/07/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 16/07/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “HOÀN TẤT CUỘC ĐUA THUỘC LINH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 16/07/2023
  “HOÀN TẤT CUỘC ĐUA THUỘC LINH”
  Kinh Thánh: Phi-lip 3:14
  “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up