HTTL PHƯỚC BÌNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa & Kỷ Niệm 50 Thành Lập HT - 23/07/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • - Thời Gian: 13:30 - Chúa Nhật 23/07/2023
  - Chủ Đề: Phước Hạnh - Bình An
  - Câu Gốc: "Quẩ thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." ~ Thi Thiên 23:6 ~
  - Chủ Lễ: Mục Sư Hồ Đắc Trí - Quản Nhiệm Hội Thánh
  - Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Ngọc - Tổng Thủ Quỷ Tổng Liên Hội HTTL VN
  - HDCT: Chấp Sự Nguyễn Văn Nam - Thư Ký Hội Thánh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up