HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/07/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 23/07/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 23/07/2023
  “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:1-10
  Câu Gốc: I Phi-e-rơ 2:9
  “Nhưng anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhân-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up