HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/07/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • 30/7/23 Đề tài: “Bước Theo Thánh Linh”
  Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:25
  “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy”
  Diễn giả: MS. Châu Tử Tôn - UV. Tổng Liên Hội
  Hướng dẫn: Cs. Nguyễn Vĩnh Thông

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up