HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/07/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 30/7/2023
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & LỄ THÀNH HÔN | CHÚA NHẬT 30/7/2023 | HTTL PHAN THIẾT-BÌNH THUẬN
  HƯỚNG DẪN:Cs.Nguyễn Thị An Pha
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:YÊU NHƯ CHÚA YÊU
  KINH THÁNH: I Giăng 4:19
  Kinh Thánh:
  Chúng ta yêu, vì Chúa
  đã yêu chúng ta trước.
  (I Giăng 4:19)
  1. Chúng ta yêu trong sự khiêm nhường vì Chúa yêu ta cách khiêm nhường:
  2. Chúng ta yêu trong sự chân thật vì Chúa yêu ta cách chân thật:
  3. Chúng ta yêu trong sự nhịn nhục vì Chúa yêu ta cách nhịn nhục:
  4. Chúng ta yêu trong sự tha thứ vì Chúa đã yêu ta đến mức tha thứ ta hoàn toàn:
  5. Chúng ta yêu trong sự tin cậy vì Chúa là Đấng yêu ta và tin cậy ở ta:
  6. Chúng ta yêu trong sự quan tâm vì Chúa yêu và luôn quan tâm đến ta:
  7. Chúng ta yêu trong sự ban cho vì Chúa đã yêu ta đến mức phó mình:
  8. Chúng ta yêu trong sự vâng phục vì Chúa luôn vâng phục Đức Chúa Cha:
  9. Chúng ta yêu trong sự chung thủy vì Chúa đã yêu ta và yêu cho đến cuối cùng:

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up