HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN"
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 06/08/2023
  Câu gốc ghi nhớ: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ." - Phi-líp 4:19 -
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #niemhyvongchacchan

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up