HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Chủ đề: HÀNH TRÌNH THEO CHÚA
  Kinh Thánh: Sáng Thế ký 12:1 -13:1
  "Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại… Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập." Hê-bơ-rơ 11: 9,10
  Diễn giả: MSNC Trần Đỗ Phúc
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up