HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 06/08/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “SỐNG VỚI NGƯỜI NGOẠI”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 06/08/2023
  “SỐNG VỚI NGƯỜI NGOẠI”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:11-24
  Câu Gốc: I Phi-e-rơ 2:21
  “Anh em đã được kêu-gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up