HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 06/08/2023
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & LỄ BÁP-TÊM | CHÚA NHẬT 06/08/2023 | HTTL PHAN THIẾT-BÌNH THUẬN
  HƯỚNG DẪN:Uv.Lê Trần Linh Quang
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:Ý NGHĨA LỄ BÁP-TÊM
  KINH THÁNH: I Phi 3 :21
  Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ (I Phi 3 :21)
  1. Giải thích lễ báp têm:
  Từ ngữ “báp têm” trong nguyên nghĩa Hy lạp có nghĩa là “dìm mình trong nước”.
  Không phải là lễ rửa tội…
  Là sự tuyên xưng đức tin mình…
  2. Báp têm bằng nước:
  Hội thánh ngày nay tiếp tục thực hiện thánh lễ báp têm bằng nước cho những người tin nhận Chúa… nhân danh Ba ngôi Đức Chúa Trời.
  3. Báp têm bằng Đức Thánh Linh:
  Báp têm bằng nước là “ngập chìm trong nước” thì cũng vậy báp têm bằng Đức Thánh Linh là “ngập chìm trong Đức Thánh Linh”, nước phủ lút thể nào thì Thánh Linh phủ lút chúng ta thể ấy.

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up