HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • 30/7/23 Đề tài: “Vừa Đi Vừa Giảng Tin Lành”
  Kinh Thánh: Công vụ 8: 1 - 40
  “Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và Giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa giảng Tin-lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri”
  Diễn giả: MSQN Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: Cs. Phạm Văn Phúc

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up