HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: “Nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời”
  Kinh Thánh: I Sử ký 14: 8 - 17
  “Ta sẽ dạy-dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm-chú người mà khuyên dạy ngươi. ”
  Diễn giả: Tđ. Đổng Ngọc Hải
  Hướng dẫn: Cs. Mã Quốc Lợi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up