HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 13/08/2023
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & NGÀY KINH THÁNH | CHÚA NHẬT 13/08/2023 | HTTL PHAN THIẾT-BÌNH THUẬN
  HƯỚNG DẪN:Uv.Trần Hoàng Sơn
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:KINH THÁNH - QUYỂN SÁCH THẦN KỲ
  KINH THÁNH: II Tim 3:16

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up