HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 13/08/2023 - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - "KHÁT KHAO LỜI CHÚA"
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 13/08/2023
  "KHÁT KHAO LỜI CHÚA”
  Kinh Thánh: A-mốt 8:11-12
  “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói-kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông-dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.”
  …………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up