HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: KHẢI TƯỢNG TRUYỀN GIÁO
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 13.8.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH - QNHT
  Câu gốc: Công vụ 16:10
  "Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin lành ở đó."
  --------------------------------------------------
  Các kênh truyền thông chính thức của
  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query=httl+ngo+gia+tu
  Facebook: www.facebook.com/httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up