HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Chủ đề: HẠ MÌNH ĐỂ PHỤC VỤ
  Kinh Thánh: Rô-ma 12:3-8
  “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ,
  hưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.”
  Rô-ma 12:3
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Nhân sự Nguyễn Hữu Thiên Nhân

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up