HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "NĂNG QUYỀN CỦA LỜI CHÚA"
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 13/08/2023
  Câu gốc ghi nhớ: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." - Hê-bơ-rơ 4:12 -
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #nangquyencualoiChua

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up