HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 20/08/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “CƯ XỬ TRONG HỘI THÁNH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 20/08/2023
  “CƯ XỬ TRONG HỘI THÁNH”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-12
  Câu Gốc: I Phi-e-rơ 4:7
  “Sự cuối-cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn-ngoan tỉnh-thức mà cầu-nguyện.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up