HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 20/08/2023
  HƯỚNG DẪN:Cs.Nguyễn Phương Hằng
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:TỈNH THỨC TRƯỚC TÀ GIÁO
  KINH THÁNH:Ma-thi-ơ 24:24
  Kinh Thánh: Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.(Ma-thi-ơ 24:24)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up