HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Đề tài: “Đừng yêu và Được yêu”
  Kinh Thánh: I Giăng 2: 15 - 17
  “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy”
  Diễn giả: MSTS. Trần Hiếu Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs. Phạm Bình An

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up