TRỰC TIẾP | LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH | HTTL NGÔ GIA TỰ | 1973-2023 | 26/08/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH | HTTL NGÔ GIA TỰ | 1973-2023
  Chủ đề: VIỆC LẠ LÙNG CỦA CHÚA
  Thời gian: 09h00 Thứ Bảy 26/08/2023
  -----------------------
  Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường - Hội Trưởng HTTLVN
  -----------------------
  Câu gốc: "Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài." - Thi Thiên 9:1
  #httlngogiatu #vieclalungcuaChua #50nam #lecamta

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up